Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Om fiender

Kategori: Kristen tro

 

Har du någonsin haft en fiende? Har det funnits en person i ditt liv som du nästan önskat livet ur? Många har svårt att läsa Bibeln, tror jag, eftersom vi aldrig haft en fiende. Vi läser psalmer där någon ber om att få förmånen att krossa sin fiendes spädbarn mot klipporna och vi tänker att vi står långt över ett sådant barbari. Men, ännu en gång: har du någonsin haft en fiende? Någon som försurat livet till en sådan grad att du inte kan tänka vänliga tankar om honom/henne?

 

Jag har haft en fiende. Det var en person som under mina gymansieår i hög grad, och enligt min mening ganska oprovocerat, gjorde så mycket han kunde för att förstöra min skolgång. Det var häftstift, det var förolämpningar och vid något tillfälle slag. Jag kan helt ärligt säga att jag önskade olycka och lidande över den här personen. Jag var övertygad om att en kristen inte bör använda våld. Men om jag hade fått det. Då.

 

I Sverige lever många av oss ganska skyddade liv. Det finns få ”naturliga fiender”, som man säger i naturprogram. Men för många andra i världen stämmer inte detta. Vissa tvingas redan från födelsen in i en fienderoll till någon annan, kanske på grund av tro eller ursprung eller av ekonomiska anledningar. Dödandet av fiender eskalerar i världen. Ibland är också vi, som sitter här, fienden. Kanske för textilarbetaren i Thailand som lider under vårt H&M-shoppande, något vi är ovetande om. Kanske för den som får se sin kultur raserad genom coca-colasering och MacDonaldisering.

 

En berättelse som går igenom Bibeln är hur människor vänder sig bort i fiendskap från Gud. Redan i begynnelsen ser vi hur människan vänder sig bort från Gud för att göra honom till sin fiende. Gud är någon som hindrar den personliga tillväxten (3:4-5). Det är nödvändigt att vända sig bort från honom för att kunna växa, för att själva kunna bli gud. Det som händer efter detta brott mellan människan och Gud är att människan blir fiende med sina systrar och bröder. Den första historien efter paradiset är hur Kain slår ihjäl Abel (1 Mos 4:1-16). Den första staden, människans civilisation, grundas av en mördare (4:17). Den första staden är grundad på blod, på orättvisa och dödande. Och jag undrar om inte detta är ett mönster som går igen genom hela historien. Vi blir först fiender till Gud sedan blir vi fiender till varandra. Våra samhällen är fyllda av fiendskap. När människan går bort från sitt ursprung i Gud, ser hon bara en främling i andra, inte en syster eller bror.

 

Gud sträcker sig hela tiden ut mot människan. Han vill koppla an till människan och överbrygga gapet mellan människan och Gud. Men ofta tenderar vi att svara med fiendskap och hat. Låt oss läsa ett exempel från Andra Krönikeboken 24:17-22. Sakarja fylls av Guds ande och profeterar mot att folket vänder sig bort i fiendskap mot Gud. Detta leder till att folket gaddar sig samman, fiendeskapen är kompakt mot Sakarja. Det enda sättet att få fred är att döda den som stör den ingrodda ordningen. Det är att döda den som påminner om fienden Gud.

Sakarja bär inte detta med saktmod. Han regerar som många av oss skulle ha gjort, med en önskan om hämnd. Med en önskan om krossade spädbarnshuvuden. Han ropar ut, i dödsögonblicket: ”Må Herren se och straffa!” (24:22).

 

Vad handlar korset om? Allt för ofta är jag rädd att kristna inte begriper vad korset säger. Ibland förekommer det tankar som får oss att tro att korset inte har något att göra med hur vi lever våra liv. Det är något som hände en gång för länge sedan. Därför blir talet om att ta sitt kors och följa Jesus (Luk 9:23) obegripligt. Vad då ta sitt kors? Här finns inga kors.

 

Korset måste förstås utifrån Jesu undervisning. Låt oss läsa följande ord tillsammans (Luk 6:27-36). Korset är inte en händelse som sker frånkopplat Jesu liv och undervisning. Jesu undervisning är inte prat som ska få oss att känna dåligt samvete som sedan korset befriar oss från. Från korset förstår vi Jesu undervisning. Utan korset förstår vi inte Jesu undervisning. Korset är en utläggning av Guds fiendekärlek.

 

På korset så ser vi den stora skillnaden mellan Gud och människor. Människor önskar ont över sina fiender. Innan nån slår mig på kinden ska jag slå honom. Det är bäst att jag tar någons mantel innan de tar min. Eller som en av Kains ättlingar uttrycker det: ”Jag dödar en man för ett sår, en yngling för en skråma. Kain blir hämnad sju gånger om, Lemek sjuttiosju.” (1 Mos 4:23-24).

I historien har vi hört om massmord efter massmord på judar, som ansågs vara fiender till européerna. Jag har med mina egna öron hört människor som inte tycker att folkmord på palestinier är en särskilt dålig idé. Människan är skoningslös mot sina fiender. Till och med profeten Sakarja önskade olycka över sina fiender.

 

Det finns en punklåt som heter ”Häng Gud”, som handlar om vad det låter som den handlar om. I historien om hur Gud försöker överbrygga gapet mellan människan och Gud händer det till slut att Gud lynchas. Fast det blir inte ett dödande genom hängning utan genom korsfästning. All människans fiendskap mot Gud koncentreras på Jesus. Och hela mänsklighetens fiendskap mot varandra koncentreras på Jesus. Jesus får bära allt hat och all fiendskap.

 

Här avslöjas skillnaden mellan Gud och människor. Jesus kallar inte ner sju legioner med änglar. Jesus slår inte och förbannar inte. Han önskar inte lidande över sina fiender. Jesus vänder andra kinden till, han ger sin skjorta till de som tagit hans mantel. Jesus bär människans ondska i sin egen kropp utan att vedergälla. Hör hans ord på korset (Luk 23:34)! Gud visar sig, i Kristus, vara den som Israel alltid trott att han är. Gud är ”sen till vrede och rik på kärlek” (Ps 145:8). Genom Jesus Kristus bär Gud tålmodigt världens hat och fiendskap, han bär människans förkastande av honom. Han är sen till vrede och rik på kärlek. Han bär allt detta till korset och låter det dö där med honom. För att befria människan. Detta ultimata tecknet på människans ondska vänder Gud till något annat.

 

I folksagor kommer ibland döda tillbaka till livet. Deras uppdrag är då ofta att hämnas på oförrätter som begåtts mot dem i livet. Vad ska hända när Jesus kommer tillbaka från de döda? ”Jesus är tillbaka! Göm barnen! Han är superarg! Han har glömt allt det där om kärlek!” Så är inte fallet. Jesus kommer tillbaka för att visa att han besegrat all vår fiendskap. Och han sänder ut oss att förkunna evangelium till hela skapelsen! (Mark 16:15) Befrielsen är här!

 

Genom Anden kan vi också se ett märkligt sällskap som heter kyrkan komma. De ska leva ett annat sorts liv. Inte ett liv som är likt Kains civilisation, där städer grundas med blod. Nej, det är något helt annat. Stefanus ställs inför samma situation som Sakraja gjorde, människor med stenar omringar honom. De är beredda att utsätta honom, fienden, för en skur av stenar. Men han dör inte med en förbannelse eller önskan av olycka över sina läppar. Apg 8:54-60. Han dör på samma sätt som Jesus med önskan att de skoningslösa inte ska behandlas skoningslöst. Tur var väl det, för annars skulle vi inte ha någon Paulus (8:1) och kanske inte evangeliet skulle nått fram till oss, ännu.

 

Känner du ibland hat mot din nästa? Vill du dem illa? Inser du att det ibland är så att du är andras fiender, kanske till och med omedvetet? Jag vet att jag, pastor som jag är, kan brottas med känslor av bitterhet mot andra. Hur jag kan välja vägar som går stick i stäv med Jesu vägar. Hur jag ibland kan agera som om jag vore Guds och människors fiende. Finns det något hopp för mig? Finns det för dig?

 

Ja, det finns fortfarande hopp för dig och mig för Jesus har älskat sina fiender! Han har vänt andra kinden till för att du skulle få leva. Det finns hopp för dig. Låt oss be för varandra att vi ska komma längre på vägen, att vi ska kunna stappla vidare. Låt oss också be för varandra om vi har svårt att ta in att Gud inte är vår fiende utan vill oss väl. Kom till Gud som är rik på kärlek och sen till vrede!


Ni har väl sett min och Simon Axelsson nya podcast Aten och Jerusalem? Om inte borde ni verkligen kolla in den. Den finns på iTunes, podbean och Facebook. Vi intervjuar intressanta människor om kristen tro i skärningspunkten med andra åskådningar (bland annat).

Klicka på bild för länk!

 

 

Kommentera inlägget här: