Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Upcoming: Pilgrimsvandring

Kategori: Allmänt

Vi kommer i år att åter vandra till dopstenen i Östansjö. Där det första (-ish) baptistiska dopet ägde rum år 1847. Vi kommer att samlas vid Bönhuset i Gottne kl. 10.00, den 1 juli. Därefter få vi skjuts till Djupsjösjön, väl där kommer vi gå på vägar och kämpa oss igenom vild, ångermanländsk natur för att nå vårt mål. Välkommen!
Här får ni lite musik att lyssna på:

Fototävlingsfoto

Kategori: Anton

Jag vann en fototävling i våras och här är själva den vinnande bilden!

Khilstedt om Andens verk

Kategori: Kristen tro

C.J.A Khilstedt skriver här om hur Gud arbetar i en människa. På ett lite annorlunda sätt hur vi ofta tänker nu. Det gör ont när Gud formar oss till andra människor.

"Den genomgående anden på det religiösa området i vår tid är så ytlig och Andens verk i de troendes hjärta så föga genomgripande, att det är ett hårt skal av slöhet den helige Ande har att tränga igenom, innan han kan kan få verkligt tag i hjärtat och uppväcka dess djupare behov. Man är under sitt myckna vetande och sin ofta storslagna bekännelse dock så föga andlig, att man endast med svårighet fattar Andens mening eller ens förstår Andens verk, då det tränger lite djupare....Ju mera man verkligen beder Gud, att hans Ande må vara när och utföra sitt verk, desto förr kommer det grumliga, själviska känslolivet att utsina, på det att Guds Ande må komma åt att krossa den stengrunden som under dessa veka, ljuvliga känslor och förnimmelser dock döljer sig i hjärtedjupet. Och det kännes nu så hårt och torrt i hjärtat. Man ropar och skriar ur djupet eller man kvider under sin känlsa av hjärtehårdet och vanmakt. Man får nu rätt känna sig själv och erfara såsom aldrig förr naturfördärvets djup. Genom sådana erfarenheter bereder Anden sin väg till varelsens innersta djup, till själva andedjupet, för att åstadkomma en ny skapelse i Kristus. Under födslovånda och smärta vinner Kristus gestalt i oss (Gal. 4:19)... Ty sanningens Ande slösar icke så med sina uppenbarelser, att han för hjärtat klargör sanningen, som ej finner rum där och som ej finner praktisk utövning i livet."

"Det framkallar inte några känslor av salighet, när hammaren förkrossande träffar den hårda grunden i hjärtat. Det egna jaget dör aldrig under ljuvliga förnimmelser och hänförda hallelujarop."