Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Samtal, demoniskt och heligt

Kategori: Kristen tro

NOD, ett mycket bra magasin för övrigt, skriver Magnus Nordenqvist om det heliga och demoniska i Dostojevskijs böcker. Här kommer lite grann om att samtala och lyssna (Jag inser att det här kan vara lite svårgripbart om man inte läst artikeln)
 
"Människans vilja kommer framför allt till uttryck genom språket. En person blir man genom att tala - och lyssna. 
'Frihet är oupplösligt förbunden med vår natur som språkliga varelser: att säga något innebär en möjlighet att förändra det som någon annan ser som självklart, rationellt, möjligt etc. Att tala till någon är att förändra hans värld." Det djävulska betyder därför, som vi redan varit inne på, att tala på ett manipulativt sätt, det vill säga inte som en deltagare i ett samtal, där motparten har en möjlighet att fritt svara, utan för att genomdriva sin vilja - tvinga verkligheten att underkasta sig den egna fantasin. Det är med andra ord att göra anspråk på ett sorts författande över verkligheten och andra människors liv....Att motstå denna frestelse öppnar dock för en annan sorts medförfattande, där det ofärdiga, ovaslutade spelar stor roll. För att finna min röst är förutsättningarna att låta andra röster fritt få komma till tals och svara."
 
Längre fram:
"I den andliga tradition i vilken Dostojevskij skriver har den ömsesidiga bönen om förlåtelse och 'allas bön för alla'  en särskild betydelse. Man skulle kunna säga att denna ömsesidighet är Kyrkan, eller blodet i Kyrkans kropp. En kommunikation befriad från de demoniska försöken att behärska världen och andra människor är djupast sett en sådan ömsesidig bön...."
 
Nåja, nu har jag skrivit mycket om att prata och lyssna. Är jag så bra på det själv? Nej! Det är jag inte, vilket jag varit inne på. Men för att citera Tolstoj:
"...anklaga mig istället för den väg jag följer och som jag pekar ut för alla som frågar mig om var jag tror att den finns. Om jag vet vägen hem och är drucken när jag följer den, är den då vägen hem i mindre grad bara för att jag raglar fram och tillbaka?"
- Leo Tolstoj
 

Domsöndag

Kategori: Kristen tro

 
Idag är det domsöndag. Och jag kom att tänka på Johnny Cash.

Om att samtala

Kategori: Kristen tro

Tidgare skrev jag om att tala. Nu ska jag skriva någon mening om att lyssna och samtala.
 
Anledningen till att jag skriver detta är på grund utav att några av min skolas lärare (exegeter) anklagas av ett fåtal (väldigt) konservativa pastorer och lekmän för att vara "liberalteologer" (liberalteologer används här som ett gummisnuddsbegrepp runt de som inte upplevs som tillräckligt konservativa i sin bibelsyn) Se här.
 
Om man vill ha ett gott samtal så måste man lyssna på vad den andra personen säger. Och faktiskt utgå från att det personen säger är sant. Om en person skriver: "Jag anser att bibeln är Guds ord. Men jag anser också att man måste ta hänsyn till i vilken genre en bibelbok är skriven i och i vilket syfte."
Då kan man inte svara: "Det menar du inte alls. Du är en förtäckt liberalteolog som inte tror att Gud kan göra under. Du förnekar säkert också Jesu gudom. Bu för dig!"
Det är vad jag skulle kalla ett dåligt lyssnade och därför inte en särskilt god utgångspunkt för ett samtal. Risken är då att allt bara blir smädeskommentarer som stänger ner all framtida kontakt.
 
Istället måste man lyssna på vad, en person säger, utgå från att personen inte försöker vilseleda dig, tänka en liten stund över det som sagts. Därefter svara.
Ytterst sätt är detta en fråga om andlig mognad
"Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede" Jak 1:19