Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Första Advent

Kategori: Kristen tro

Idag börjar en liten serie, någon gång efter att ett nytt adventsljus tänts så kommer en liten tanke att publiceras här på bloggen. För detta kommer inte bara jag stå, utan även tre övriga i nuläget okända författare kommer att bidra. Dessa korta tankar kommer att utgå från någon av kyrkoårets texter.

"Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände."
- Sakraja 9:9-10

Dagens gammal testamentliga text talar om en fredens Konung som kommer, men han kommer på ett sätt som ingen förväntat sig. Han kommer ridande på en åsna. Många härskare har kommit. Många har ropat att de kommer med fred. Den romerska kejsaren Augustus (som utfärdade en viss skattskrivning) lät kalla sig själv "Världens frälsare" och "Guds son". Med vapen, med makt och härlighet betvingade han sina fiender och kom med "fred". En våldets fred som inte är någon verklig fred.
Men med denna Konung är det annorlunda, han kommer ridande på en åsna. Vapenlös. Uppbackad av barn, blinda, handikappade (Matt 21:14). Alla de som de starka i världen ser ner på, de som helst av allt inte ska få finnas till.
I den välkända adventspsalmen "Bereden en väg för Herran" så sägs följande om denna Konung:
"Med Andens svärd han strider, och segrar när han lider."
Gud kommer till världen och befriar den inte med våld, inte med vapen. Utan med sitt eget lidande och död.
En helt annorlunda Kung. Men kan vi acceptera en sådan kung? I Fjodor Dostojevskijs bok "Bröderna Karamasov" så berättas en historia om en storinkvistor (en sån som bränner kättare) och Jesus. Inkvistorn kan inte acceptera det sättet som Jesus är kung på och menar att han och hans kyrka genom att tvinga människor till lydnad har gjort ett mycket bättre jobb än Jesus själv:

"Om Du hade mottagit världen och Caesars purpur, kunde Du ha grundat ett världsrike och skänkt världsfred. Ty vem kan väl härska över människorna, om icke de härska över deras samvete och hålla deras bröd i sin hand? Så togo vi då Ceasars svärd, och då vi gjorde detta, förnekade vi naturligtvis Dig och följde honom [Satan]."

Vilken kung vill vi följa? Fredens kung som kommer vapenlös? Eller våldets kung som härskar över denna värld?

Veckans Emil Gustafson, 23 November

Kategori: Kristen tro

"Solen bländar vårt öga, men vilar i daggdroppen. Så vill även han som är 'Rättfärdighetens sol', vila i oss, vila, till dess vi gå upp i honom, såsom daggdroppen slukas av solen, vila till dess vi förlorat vår egen skugga..."

Ruva på den ni.

Domsöndagen

Kategori: Kristen tro

Idag är det domsöndag och vi påminns om att all ondska, inklusive vår egen kommer att dömas av den rättvise Guden. De poliser, de myndigheter, som kränker och misshandlar flyktigar kommer också att dömas.
Vårt egna självsikhet och likgiltighet kommer också att komma inför Gud. Vad är då vår respons?

"Så säger Herren: som krukmakaren formar lera, så skapar jag olycka åt er och tänker ut en plan mot er. Lämna er onda väg! Ändra era liv och era gärningar. Men de kommer att svara: 'Lönlöst! Vi följer våra egna planer och handlar var och en efter sitt eget onda och hårda hjärta.'"
Jer 18:11-12

Gud är ingen mespropp som kommer att se igenom fingrarna på det vi gjort. Men det finns förlåtelse att få, Jesus Kristus är vårt enda hopp. Han är den som kan rädda oss från oss själva. Han är den som kan förändra våra kalla och hårda hjärtan."You are holiness and grace
You are fury and rest
You are anger and love
You curse and you bless
You are mighty and weak
You are silence and song
You are plain as the day, but you have hidden your face. For how long?"