Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Mer Mongolietprat

Kategori: Mongoliet

På lördag, kl. 20.00, är det inspirationskväll för mission på Adolfsbergsgården. Jag kommer prata i kanske fem minuter.
Det kan ju vara trevligt. Dessutom får man höra på massor av annat gott folk.
Om ni inte har något annat för er kan ni ju dra en lov dit.
Property of Mr. Charles Jackson

Ibland är vi får

Kategori: Tankar

Blir allting ständigt bättre? Eller har vi gått vilse? Det är en fråga som är värd att tänka över. Blir vi lyckliga av att köpa saker? Kan vi förverkliga oss själva? Hur mycket arbete krävs det för att förverkliga sig själv?
Veronica Maggio, av alla människor, tycker jag är duktig på att fånga lite av den vånda vi hamnat i när vi försöker att bli våra egna gudar som ansvaret ensamt ligger på. Den uppblåsta, självcentrerad, postmoderna men också förtvivlade människan.
Låten kan ni lyssna på här.
Ingen kan se dig
Ingen vill fråga dig om hjälp här i staden
Alla ska bli nåt
Ingen är ingen speciell här i staden
Ingen bryr sig
Ingen hör dig eller ser här i staden
Husen skymmer
Inga blommor växer mer här i staden

Allting är viktigt
Alla har bråttom, det går fort här i staden
Sommar var det bättre
Alla ska bli en ny person här i staden
Alla sliter
Alltid trötta från igår här i staden
Allt kan bytas
Inget lever längre än ett år

För i staden växer inga blommor
En annan som är inne på samma spår är Tjeckiens förre president Vaclav Havel, i ett tal sa han:

"Jag är viss om att vår civilisation är på väg mot en katastrof om inte mänskligheten av idag besinnar sig. Och besinnar sig gör den endast om den gör upp med sin kortsynthet, sin enfaldiga övertygelse om sin allsmäktighet och sin svällande stolthet som är så djupt förankrat i sitt tänkande och handlande. Det är nödvändigt att förundras. Och det är nödvändigt att känna oro över det-icke-självklara"

I Bibeln liknas ibland människor, med ömkansvärda, bortsprugna får:


"När han [Jesus] såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde"
Matt 9:36


"Vi gick alla vilsna som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom"
Jes 53:6


Kanske det ligger någonting i det.

Mer Irak

Kategori: Kristen tro

Nu finns det en möjlighet att skriva under ett upprop som manar migarationsverket att inte skicka tillbaka någon kristen irakier.

Skriv under:


HÄR


Det är viktigt att försöka att inte känna hat inför de som har gjort detta dåd i synnerhet, och muslimer i allmänhet.
Som Fader Myassar säger i deh här artikeln.

- Men vi vill hälsa att oavsett vad de gör mot oss så kommer vi fortsätta att älska dem. Vi litar på vår Gud att han kommer att hjälpa de här människorna. Vi förlåter dem, säger han.


Detta citat är en återspegling av Jesu egna ord:


"Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er"
Matt 5: 44