Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Tromb

Kategori: Allmänt

När vi kom hem från Kroatien så hade en tromb gått fram över vår gård. Några träd föll, det såg ganska mäktigt ut att komma hem till vår kulle och se vindens framfart mot vår höga och mäktiga tall.
Det fick mig att tänka på några rader ur den här sången av Andrew Peterson:
"I can see the storm descending on the hill tonight, tall trees are bending to Your will tonight"

Veckans Emil Gustafson, 3 juni

Kategori: Kristen tro

"Min levnads sol sjunker, och jag är som en döende man ibland eder. Och gärna skulle jag dö, om I viljen kröna min Herre som kung, när min stämma brustit och mitt stoft vilar i mullen. Men varför icke nu?"