Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Amish-Antons odling

Kategori: Allmänt

Nu har jag börjat odla potatis och morötter på vår balkong. Jag gör det dock i väldigt liten skala, två krukor har det blivit. Förhoppningen är att jag, om några månader, ska få äta både päre'n och morötter.
Detta, tilsammans med Emil Gustafson, kommer att bli den nya följetongen på bloggen. Tillsammans med mig, light amishmannen Anton, kommer ni få se hur jag på ett naturnära sätt brukar jorden.
Veckans Emil Gustafson

Kategori: Kristen tro

Idag börjar vi med en ny tradition här på bloggen. Varje vecka kommer ett citat ifrån den märklige sekelskiftets författaren och predikanten Emil Gustafson att publiceras. Emil Gustafson dog vid 38 års, år 1900, efter ett liv märkt av sjukdom. Men han är ändå på något märkligt sätt alltid aktuell.

Veckans citat, som jag på måfå slagit upp i en bok:

"Se på aspen, hur hennes löv darrar av kärlek vid sommarvindens smekning. Bli också du Guds lilla asplöv: finkänslig för den minsta susning av Herrens Ande."

I hjärtats enfald

Kategori: Kristen tro

Vad tänker du på när du hör ordet enfald?
En något korkad person? En person med förutsägbara, enkla tankemönster?
I något äldre bibelöversättningar så står inte ordet enfald för någonting negativt. Det handlar om att vara enkel, istället för dubbel. att ha enkla motiv. Att vara frikostig och att handla utan baktankar. Det handlar om att ha hela sitt fokus riktat mot Gud, utan att vara splittrad i sig själv. Enfald är här någonting väldigt vackert.

I Rom 12:8, kan vi läsa om en gåva ifrån Gud, den att frikostigt dela med sig. I Åkessons bibelöversättnig, en väldigt bokstavstrogen översättning, så står det: "den som delar med sig - i enfald." Att dela med sig i enfald handlar om att frikostigt dela med sig, utan att hålla på sitt eget och utan att förvänta sig någonting tillbaka.

Enfald att vara enkel och generös till sitt väsen. Det är någonting gott, men detta goda kan tyvärr tappas bort. Gud skapade oss som enfaldiga varelser, orienterade mot honom. Men vi vill gärna vara våra egna gudar och blev då splittrade och dubbla. Vi fick andra lojaliteter än den enkla som var riktad mot Gud.

"Men jag fruktar att såsom ormen bedrog Eva med sin list, så fördärvas till äventyrs edra sinnen från den enfald, som är i Kristus" 1 Kor 11:3 (Åkesson)

Jag tror att det finns en enkelhet och enfald som vi kan nå tillbaka till om vi håller oss till Kristus. Det handlar dock om att låta Gud omforma mig till enkel människa, med mindre dubbelseende.

Slutligen ett citat:

"Vad det känns ljuvt och uppfriskande att komma in i en församling av enfaldiga själar, som inte förstår mer än att älska. Där man inte drömmer i det stora utan lever i det ringa, tjänar i kärlek, fröjdas i enfald - o, det är himmel, liv och seger."
Emil Gustafson