Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Samvetsfrihet och civilreligion

Kategori: Kristen tro, Tankar

Återigen har frågan om samvetsfrihet för barnmorskor blossat upp i Sverige, och återigen intas de förutsägbara postionerna. Minoriteten som inte vill utföra abort hotar sjukvården och alla kvinnor. Och i en sorts dualism delas människor upp i onda (minoriteten) och goda (majoriteten), får och getter. 
 
Jag tror att många i Sverige, på grund av vår starka konformitet och ovilja till konflikter, inte har någon direkt erfarehet av att vara i minoritet, särskilt inte i en etisk minoritet. Så jag tänkte reflektera över dessa frågor från en mer historisk frikyrklig vinkel, en religiös och etisk minoritet i Sverige. När jag skriver minoritet menar jag inte förtryckt eller förfördelad. Och låt ingen tro att jag känner mig förtryckt, det vore superförmätet av mig att säga så!
 
Om vi läser kyrkohistoria, som t ex den som Gunnar Westin skrivit, ser vi snart att detta med brist på samvetsfrihet inte alls är ett särskilt nytt fenomen. Tvärtom är det en ganska vanligt förekommande problem inom den europeiska frikyrkligheten. Det var t ex vanligt, både i Sverige och i England, att den som vill ha en viss statlig tjänst var tvungen att överge sin religion och bekänna sig till majoritetstron. De som argumenterade för denna ordning tyckte alls inte att det var märkligt, det fanns nämligen en civilreligion, ett sammanhållande kitt i samhället. Den som ville jobba i det offentliga fick inte gå emot detta sammanhållande kitt för då riskerade hela samhället att rasa samman. Valet var alltså: ge upp din tro, eller kör över ditt samvete. Detta kan verkar märkligt för oss, men kanske skulle det kunna liknas med att vårt sammanhållande kitt är bekännelsen till demokrati, och vi anser det omöjligt för någon som inte bekänner sig till detta att vara en lärare, det ingår nämligen i värdegrunden i skolan. Varför kan det inte finnas en diktaturkramande lärare? Jo, för hela vårt samhälle bygger på idén om demokrati, om andra åsikter börjar sippra sig in i klassrummen och i det offentliga, kommer det, likt fukt i väggen, få allt att rasa samman. På samma sätt kunde t ex filosofen Hegel hävda, trots att han inte var särskilt religiös och inte trodde på någon annan Gud än folket, att det var nödvändigt att bekänna sig till protestantismen för att få vara medborgare i en protestanstisk stat, ty religionen, om än urvattnad, tillhörde cementen i statens mur. Det som fick människan att upptäcka sig själv. Därför fick inte heller judar, kväkare eller anabaptister bli medborgare i hans idealstat.
 
För inte så länge sedan slängdes unga pojkar i fängelse för att de vapenvägrade, även de var frikyrkliga. Varför? För att försvaret och plikten är en viktig kitt som försvarar samhället, förr.
 
Varför är rekationerna så starka inför detta med samvetsfrihet? Retoriken är verkligen den av att om denna samvetsfråga tillåts kommer hela samhället (åtminstone sjukvården) rasa samman. Jag tror att det har att göra med att frågan, instinktivt, igenkänns som ett angrepp på vår tids civilreligion, den berättelse som håller samman vårt samhälle. Det svenska samhället är präglat av en speciell sorts individualism. Det är en individualism där, för att vi ska kunna älska varandra fritt, inte ska finnas något beroendeställning mellan olika individer. T ex så ska man inte ingå äktenskap för att klara sig bättre ekonomiskt, för det skulle sätta oss i beroendeställning till varandra. Idealet är istället att individerna ska kunna klara sig själva (med statens hjälp), och sedan ingå ett frivilligt, symmetriskt kontrakt. Det ska inte finnas något som binder oss samma förutom ömsesidiga val. Som moderna människor är vi också präglade av det som filosofen Charles Taylor kallar för ett "buffrat jag". Jag som individ kan dels ta ut avstånd mot resten av världen och mitt sociala sammanhang, jag har en buffert eller en liten mur mot det, som gör att jag uppfattar mig som en individ och inte som en gruppvarelse. Men individen har också en buffer gentemot sin egen kropp. Jag är inte min kropp, istället är jaget skyddat någon annastans. Vi kan därför tala om att kroppen inte är "jag", den är något annat än "jag" - ett redskap för "jag" som "jag" har distans till och kan använda för att förverkliga mig själv. Det finns alltid något djupt inom oss, som ingen kan nå och det är vårt skyddade, buffrade jag. 
 
Det som är besvärligt med graviditeter, är att det hotar denna förståelse. Någon/något som kvinnan inte ingått ett fritt symmetriskt kontrakt med flyttar in i hennes kropp, någon/något som befinner sig i beroendeställning till henne och världen utanför fostervattnet. Vi är tränade att ta ut en viss distans till varandra, t ex pappor som inte tycker att fostret är deras ansvar och lätt kan sticka därifrån, pappan har ju heller inte valt att bli pappa, han har inte gått in i ett kontrakt, så varför skulle han bry sig? Vi kan även lätt kan ta ut distans till vår kropp, graviditeten är inget jag valt, och det är något som potentiellt känns som ett angrepp på mitt "jag" - det djupt inom mig, skiljt från min kropp som egentligen är "jag". Abort blir därför mindre problematiskt, även om det självklart kan vara ett trauma, och något som känns jobbigt att behöva genomföra. 
 
Samvetsfrihet kommer inte att rasera sjukvården eller ens göra det svårare för kvinnor att få sin abort. Det som det gör är något mycket värre. Det ifrågasättet vår civilreligon, vårt sätt att förtstå världen och varandra. Det kitt som håller ihop oss. Det kommer en hotande etisk minoritet med, möjligen, en annan grundsyn på människan och livet. Några som ifrågasätter om vi inte möjligen måste ta ansvar för det som vi gjorde när vi inte visste vad vi gjorde, några som verkar hota bilden av den fria självständiga människan som fritt ingår i kontrakt. Och därför är detta en känslig fråga. 
 
 Att leva i ett samhälle med verklig mångfald är svårt! Det är svårt att dela det med några med en annan grundsyn på saker. Det är något som kräver arbete! Det kommer att finnas poliser med hijab, det kommer kanske att behöva finnas samvetsfrihet. Det kommer att behöva finnas halalmat. Men det är ju det vi säger att vi vill ha: ett mångkulturellt samhälle. Så kanske vi ändå måste börja - även om vi i Sverige inte har någon vana av det.
 
Jag vill gärna höra din åsikt. Har jag fel? Vad har jag missat?
 
 

KOMMENTARER:

 • Mini säger:
  2017-01-29 | 16:00:17

  I detta fall gäller det någon som vägrar utföra en del av sina arbetsuppgifter. En person som jobbar inom vården som vägrar ge en patient den behandling som denne har laglig rätt till.
  I ditt exempel nämner du vapenvägran och fängelse. Det hör inte hit. Du blir inte straffad för att du personligen inte vill utföra en abort, du hamnar inte i fängelse. Men du kanske inte ska jobba med det enda yrke i Sverige där det ingår i arbetsuppgifterna.
  På samma sätt, om du vägrar använda vapen, sök dig kanske inte till polis eller militären? Om du vägrar avliva djur, bli inte veterinär.
  Det är ingen mänsklig rättighet att jobba som barnmorska. Om du inte vill utföra det som ingår i arbetsbeskrivningen, varför i hela friden ska du få jobbet?

  På precis samma sätt är det i alla jobb. Det finns saker vi gillar mer eller mindre med våra jobb, men det är bara att bita ihop och göra det eller hitta något som passar bättre.
  Säg att jag jobbar i kassan på Ica, jag kanske får någon som kommer i kassan och har på sig en Soldiers of Odin jacka, han/hon kanske ska köpa saker för en Soldiers of Odin träff, är det då rimligt att jag ska säga "Nej, du får gå till nästa kassa, för jag stödjer inte dina åsikter. De går emot mitt samvete." och gäller i sådana fall också om jag ser någon som har, t.ex, något som pekar ut dem som Moderat, Socialdemokrat eller annan politisk tillhörighet? Ska jag ha rätt att vägra betjäna folk som inte delar min politiska åsikt? Eller folk av annan etnicitet. Ska det vara okej för mig, att i mitt yrke, särbehandla dem ifall mitt samvete säger att de inte har rätt att få service av mig?

  Svar: Hej Mini!
  Roligt att du ville kommentera det här inlägget, tack också för den respektfulla och ärliga ton du har.

  Men för att kritisera lite så tycker jag att du egentligen angriper en ganska perifer detalj i mitt inlägg. Vapenvägreriet var inte alls menat som en enkel jämförelse, mer som en historisk översikt och som ett sätt att visa att detta med samvetet fortsatte att hänga kvar i många beslut om offentliga "tjänster" under lång tid.

  Sedan kan jag inte hjälpa att känna att du sedan kommer med saker som är lika svårjämförligt med barnmorska och abort som soldat och krig är. För det första måste det erkännas att abort är ett moraliskt dilemma, och att lagar och arbetsbeskrivningar inte alltid ger oss vägledning i moraliska dilemman. Jag tänker att en rimligare jämförelse är med diplomaten Duckowitz, medlem i nazistparitet under WII, https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Ferdinand_Duckwitz
  Det är mycket välreglerat vad en diplomat får och inte får göra. Och de får inte driva sin egen sak, eller gå emot sitt hemlands politik. Det var detta som Duckowitz gjorde när han hjälpte många judar att fly från Danmark, sin arbetsbeskrivning till trots. Varför? jo, för han följde sitt samvete. Om vi kan hylla hans samvete, vad hindrar att vi kan åtminstone respektera andras? Det finns många sådana exempel, och att då kallt hänvisa till att de bröt mot sin arbetsbeskrivning/att de kunde ta en annan tjänst räcker inte riktigt. Jag skulle t ex hylla en tjänsteman på Migrationsverket som följde sitt samvete och vägrade utföra vissa utvisnigar.

  Vi lever inte i nazityskland, och vi lever i ett samhälle som säger sig respektera minoriteter och dissidenter. Jag kan därför tycka att det vore rimligt att kunna hedra samvetet på ett formellt sätt, där man inte behöver bryta mot lagar, eller gå bakom ryggen på sin arbetsgivare. Det borde finnas ett sätt att formellt hedra att vissa beslut tillhör åtminstone en moralisk gråzon, och att det är okej att ha avvikande uppfattningar.
  Anton Karl David Johnsson

 • Mini säger:
  2017-02-14 | 17:28:39

  Jag förstår förvisso till viss del din poäng. Men samtidigt, om du till exempel hänvisas till en barnmorska, oavsett anledning, och det sedan visar sig att man är gravid. Den potentiella modern vill utföra abort, ett otroligt svårt beslut för många. Hon kommer då få mötas av en barnmorska som säger "jag tycker ditt beslut är moraliskt fel och jag tänker inte ge dig den vård du har rätt till."
  Det spelar ingen roll om barnmorskan formulering är annorlunda. Sannolikt kommer patientens redan svåra sits förvärras och patienten kommer åsamkas onödig smärta.

  I Sverige finns inget tvång att åsamka sig själv skada eller utsätta sig för risker för att rädda någon annans liv.
  Ingen kan tvinga mig att donera blod ens en gång, vilket om man jämför med en graviditet är mycket lindrigare.
  Faktum är att vi inte ens tar organ från döda, trots att de kan rädda liv, om personen inte ville det när denne levde.

  Du likställer någon som genom civil olydnad räddade människors liv med att någon ska få låta bli att utföra sitt jobb, utan att utgången blir annan. Om detta inte är för att ta ett steg mot förjbudandet av abort, så kommer fostret ändå inte bli ett barn och födas, utan graviditeten kommer ändå avslutas.
  Vad finns då att hylla med att barnmorskan vägrade sin patient vård?

  I övrigt, att jämställa de två är att göra ett mycket tydligt uttalande; "Abort är fel och alla som vägrar gå med på det är hjältar", vilket rimligen också betyder "De som utför abort är mördare på samma nivå som nazister". Åtminstone förefaller det så i mina ögon.

  Svar: Jag förstod att det kunde läsas så. Men poängen är att det har att göra med ett etiskt dilemma - något som inte kan täckas av arbetsbeskrivningar. Där i ligger likheten. Poängen är också - inte att hindra aborter- utan att visa att vi är ett land där vi erkänner att det finns minoritetspostioner som måste respekteras. Och att vi lever i ett land där vi inte vill döva människors samvete inför Arbetet till varje pris. Om vi gör det riskerar vi faktiskt ett mer totalitärt klimat. Istället bör vi komma ihåg, när vi kollar på vår närhistoria, att det är viktigt att inte döva människors samvete inför Arbetet. Risken är att de då inte utvecklar de vanor som kan föda fram en Duckowitz, vanan att lyssna till sitt samvete och inte bara automatiskt underordna sig. Du är allt för inne på spåret att jag likställer saker med varandra, vilket jag inte gör om du läser lite noggrannare.

  Argumenten mot din första sats är väldokumenterade och kan du läsa på många andra ställen, om du är intresserad. T ex att aborter inte är stor del av arbetsbelastnigen, och att situationer som den du nämner snarare kommer undvikas om människors samvete respekteras från början och de undantas sådana samtal.
  Anton Karl David Johnsson

Kommentera inlägget här: