Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Förslag för det nya året: Kommunitet i Finnerödja!

Kategori: Anton, Kristen tro

Vet du inte vad du vill göra med det nya året? Står du rådvill inför det nya året? Då har jag ett förslag till dig, varför inte bilda en sorts närboende kommunitet I Finnerödja?! Det här skulle kunna vara en möjlighet till tätare bönegemskap och en möjlighet att spåna på hur efterföljelse ser ut i ett landsortsperspektiv. Det är en möjlighet att stötta en liten församling. Det är en möjlighet till helgelse. Det här är ingen existerade kommunitet och därför får du vara med och utforma den i från grunden. Tufft men möjligen givande. Här finns dock två skisser varav en är relativt lätt att realisera.
 
Skiss ett: Mjölnarkommuniteten
 
 På Mjölnargatan finns ett flertal lediga lägenheter och det ligger mycket nära Tallstigskyrkan. Den här modellen gör det möjligt att bo nära varandra, dela matgemenskap, dela bil (?) och mycket annat, men samtidigt ha sitt eget utrymme att kunna dra sig undan till. Semi-cenobitisk är det tekniska ordet.  Dessutom finns möjlighet att träffas i kyrkolokalen och be tidebön och mycket annat. Här finns även möjligheten att bli en integrerad del i församlingen snabbt.
 
Skiss två: Ett gästfritt hus på landet
 
I den här skissen får vi gå samman och köpa ett ställe på landet. Där man kan vi i mindre skala hålla på med jordbruk för självförsörjning. Be tätt och ofta, dela egendom, och vara gästfria mot människor som behöver det.
Det här projektet är mer utopiskt och lär inte bli av  2015. Men jag lägger upp det här som en idé i alla fall. 
 
Vi kan väl fundera ihop. Skicka ett mail till antonkarldavidjohnsson (at) gmail.com. Be gärna en bön också och se om detta är något Gud vill.