Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Fåfänga

Kategori: Kristen tro

Ibland när jag läser gamla texter så slås jag av hur träffande de kan vara. Här är en gammal text som beskiver fåfänga:

 

"Den fåfänga tanken är mycket subtil och insmyger sig lätt hos den dygdiga människan med avsikten att få honom att visa upp sin kamp [för att nå rättfärdighet] och få honom att söka efter beröm från människor. Den visar [för hans inre] upp demoner som skriker [av rädsla], kvinnor som blir helade och en folkmassa som försöker röra vid hans kläder. (jfr Matt. 9:20-1; Mark 5:27). Den förutsäger tillock med att han slutligen kommer att kunna bli präst. Fåfängan visar för hans inre syn hur människor kommer för att söka efter honom vid hans dörr, och att om han är ovillig att följa med dem så kommer de att föra iväg honom bunden. När tanken så har fått honom att sväva högt på tomma förhoppningar, så flyger den iväg och överger honom till att bli frestad av antingen högmodets demon eller sorgens; som för honom vidare mot tankar som står i motsats till hans förhoppningar. Ibland så överlämnar fåfängan honom till lustens demon, han som bara för en stund sedan var en helig präst som bars bort bunden."

-Evagrios av Pontos (min översättning från engelska)

 

Aj, den texten svider ganska bra tycker jag. Igenkänningsfaktorn är hög. Den där bilden av rockstjärnepredikantsdrömmen är särskilt träffande.