Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Utträde

Kategori: Kristen tro

Jag tänkte att jag skulle skriva en liten kommentar angående min utträde ur Svenska Kyrkan.
I mångt och mycket så tycker jag faktiskt om Svenska Kyrkan och det är kanske just därför som jag tycker om den som jag går ur den.
Här är i alla fall min anledningar till utträde ur SvK som jag spikar upp på kyrkdörren.
  • Svenska kyrkan har varit och är del av en förtryckande apparat som samarbetat med statsmakten. De har historiskt förtryck oliktänkande och har igenom sitt "folkkyrkoideal" tvingat människor in i kyrkan istället för att visa på Jesu ödmjuka tjänade.
  • En kyrka ska inte finnas till för en särskild nation (Sverige), den ska finnas till för Gud och tjäna Honom. SvK har till stor del filat ner tron till något folkreligiöst flum som passar folk i allmänhet men som inte reflekterar Guds nåd och rättvisa.
  • De har frångått Bibeln som rättesnöre för livet (bland annat i äktenskapssynen, och synen på Jesus). Varit mer ivriga att löpa med i samhällets sekularisering och följa de åsikter som för närvarande är populära än att se på Jesus och hämta all sin liv och kraft från Honom och hans ord.
  • En kyrka ska INTE styras av politiska partier och deras kortsiktiga maktintressen.
Personligen hoppas jag att Svenska Kyrkan ska tappa så många medlemmar att man ödmjukt måste tänka över sin situatution och sin prioriteringar. Förhoppningsvis kommer de att vända om, och sätta Gud högst, som det ska vara.