Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Första Advent

Kategori: Kristen tro

Idag börjar en liten serie, någon gång efter att ett nytt adventsljus tänts så kommer en liten tanke att publiceras här på bloggen. För detta kommer inte bara jag stå, utan även tre övriga i nuläget okända författare kommer att bidra. Dessa korta tankar kommer att utgå från någon av kyrkoårets texter.

"Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände."
- Sakraja 9:9-10

Dagens gammal testamentliga text talar om en fredens Konung som kommer, men han kommer på ett sätt som ingen förväntat sig. Han kommer ridande på en åsna. Många härskare har kommit. Många har ropat att de kommer med fred. Den romerska kejsaren Augustus (som utfärdade en viss skattskrivning) lät kalla sig själv "Världens frälsare" och "Guds son". Med vapen, med makt och härlighet betvingade han sina fiender och kom med "fred". En våldets fred som inte är någon verklig fred.
Men med denna Konung är det annorlunda, han kommer ridande på en åsna. Vapenlös. Uppbackad av barn, blinda, handikappade (Matt 21:14). Alla de som de starka i världen ser ner på, de som helst av allt inte ska få finnas till.
I den välkända adventspsalmen "Bereden en väg för Herran" så sägs följande om denna Konung:
"Med Andens svärd han strider, och segrar när han lider."
Gud kommer till världen och befriar den inte med våld, inte med vapen. Utan med sitt eget lidande och död.
En helt annorlunda Kung. Men kan vi acceptera en sådan kung? I Fjodor Dostojevskijs bok "Bröderna Karamasov" så berättas en historia om en storinkvistor (en sån som bränner kättare) och Jesus. Inkvistorn kan inte acceptera det sättet som Jesus är kung på och menar att han och hans kyrka genom att tvinga människor till lydnad har gjort ett mycket bättre jobb än Jesus själv:

"Om Du hade mottagit världen och Caesars purpur, kunde Du ha grundat ett världsrike och skänkt världsfred. Ty vem kan väl härska över människorna, om icke de härska över deras samvete och hålla deras bröd i sin hand? Så togo vi då Ceasars svärd, och då vi gjorde detta, förnekade vi naturligtvis Dig och följde honom [Satan]."

Vilken kung vill vi följa? Fredens kung som kommer vapenlös? Eller våldets kung som härskar över denna värld?