Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Vilket parti skulle Jesus röstat på?

Kategori: Kristen tro

Inför den förra valrörelsen fick alla lokala partiledare i Örnsköldsvik frågan: "Vilket parti skulle Jesus röstat på?"
Jag tycker det var en mycket intressant fråga. Inte särskilt överraskande var nästan alla partiledare övertygade om att Jesus skulle rösta på just deras parti (förutom någon allianspolitiker som istället för att peka stolt på sitt eget parti menade att kristdemokraterna vore ett lämpligt alternativ. De bär ju trots allt nästan hans tillnamn Kristus i sitt partinamn.) Hur som helst tyckte jag att de kunde vara intressant att försöka ta reda på vilket parti som Jesus verkligen skulle ha röstat på. Om nu Jesus haft rösträtt och bott inom de svenska gränserna. (och om han beviljats medborgarskap och inte blivit utvisad)

I Jesu omdelbara närhet fanns de tre judiska partier:

Sadukéerna: Det här var prästernas intresseparti. Ett MYCKET konservativt parti, som tyckte att tradition och templet var viktiga saker. De samarbetade med den romerska ockupationsmakten och var därför mycket inflytelserika.

Fariséerna: Moralväktarpartiet. De gillade lagstiftning, gärna så mycket lagstiftning som möjligt. För att förhindra att någon människa någonsin skulle kunna göra fel om de ändå gjorde det skulle de straffas hårt. De hatade den romerska ockupationsmakten, var betydligt mer folkliga än det förra partiet, och väntade på en politisk befriare.

Seloterna: Revlotionärer. Detta parti ville ta till vapen för att genomdriva en revolution och kasta ut romarna. Hatade även sadukéerna.

Vilket av dessa partier sympatiserade Jesus med? Han hade en lärjunge som kallades Simon Seloten. Det kanske kan antyda att han stöttade dessa hårdhänta revolutionärena? Men han hade även lärjungar som jobbat som tullindrivare för Rom. Människor som seloterna mördade. De såg det närmast som en religiös plikt att mörda tullindrivare. Så runt bordet har vi åtminstone två människor med helt olika åsikter, som hatar varandra. 
Apostlagärningarna nämner även att det fanns fariséer som blivit anhängare till Jesus samt präster som kommit till tro på Jesus.

För när det kommer till partier, så är det så enligt mig, att ingen av dem sitter inne med hela sanningen även om de gärna utger sig för att göra just det. 

Däremot så har vi en person som inte bara talar sanning, utan är sanning. Han heter Jesus. Vägen sanningen och livet. Människor ifrån alla partier och samhällsklasser kom till honom för han kom med nåden och sanningen.  Jesus strävade inte efter den politsika makten. Han strävade inte, trots att han hade rätt till det, att komma överifrån och gripa tag i makten. Jesu lösning är inte lagstiftning och makt och ståt, det är att förändra människor inifrån. Att ge människor ett nytt hjärta. Läs lite om Sackaios. Med ett nytt hjärta kommer en större längtan att leva efter hans "politik" som vi bland annat kan läsa om i bergspredikan. Det är det som gjorde det möjligt för vissa sadukéer, fariséer, seloter och tullindrivare att sitta sida vid sida och faktiskt lära sig att älska varandra.
Detta är en stor skillnad mot de arga politikerna på TV som med mord i blicken och retorik i munnen försöker att verbalt mörda varandra.

Guds rike är ett annat rike en det mänskliga. Det mänskliga makten kommer ovanifrån, den förtrycker och vill bestämma över oss. Guds rike kommer inifrån, en politik som förändrar människor inifrån. Guds rike förändrar hjärtan och ger oss kärlek till den nästa. Det var kanske just därför han blev hatad och slutligen mördad, vi förstod aldrig hans rike:

"Jesus svarade: "Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna Men nu är mitt rike av ett annat slag"
Pilatus frågade: "Du är alltså kung?"
Jesus svarade:
"Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst
"  
Joh. 18:36-37  

Svaret är nog att Jesus inte skulle röstat överhuvudtaget. Det viktiga är faktiskt inte vilket politiskt parti som Jesus skulle förhålla sig till, om vilka samhällslösningar han skulle föredra. Det viktiga är hur vi förhåller oss till sanningen, till Jesus.