Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Välj ditt gift - sluta vara dubbelansluten!

Kategori: Kristen tro

Här kommer jag försöka argumentera för varför du som frikyrklig medlem i Svenska Kyrkan borde upphöra med din dubbelhet. Kanske fungerar argumentet också åt andra hållet. Jag kommer inte att dra upp citat från ärkebiskopar eller domkyrkoherdar eller liknande. Mitt argument bygger inte på att Svenska kyrkan upphört med att vara kyrka. Mitt argument bygger på att DU borde ta deras status som kyrka på mer allvar.
 
Egentligen är tanken att en person kan vara medlem i fler än en kyrka ganska märklig från ett frikyrkligt perspektiv. De riktigt gamla baptisterna menade att en person inte ens kunde fira nattvard i en annan baptistförsamling än sin lokala eftersom det endast är den lokala kroppen som kan ta ansvar för dig och som vet var du befinner dig i ditt trosliv. Att ta nattvard innebär att församlingen tar ansvar för dig. Du blir en del av Kristi kropp runt detta nattvardsbord. Nattvarden handlar om samhörighet och inte en rättighet du kan shoppa runt hos vem som helst. Nåja, det var en utvikning. Min poäng är att det är ytterst märkligt att många idag anser att det är självklart att man kan vara med i sin lokala frikyrka och i Svenska Kyrkan. Att dela sin lojalitet till två kroppar. Att låta Svenska kyrkan vara din församling i vissa sammanhang och inte i andra.
 
Jag tror att detta kan ledas tillbaka till Lewi Pethrus. Lewi Pethrus argumenterade för att pingstvännerna borde stå kvar i Svenska Kyrkan. Innan ni höjer honom till ekumenikens skyar måste ni inse att den gode Pethrus kunde göra detta eftersom han ansåg att Svenska Kyrkan inte var en riktig kyrka. Pethrus ansåg att friförsamlingarna, särskilt pingstvännernas församlingar, var den verkliga kyrkan. Men han ansåg att Svenska Kyrkan var viktig som en kulturbärande instution, en stor koloss som fostrade svenskarna i kristna värderingar och seder. Pethrus hade ambitioner av att vara en samhällsbyggare. Han ville bygga ett samhälle präglat av kristna värderingar. Han såg därför Svenska Kyrkan som ett sorts verktyg som kunde ge folket värderingar och kunskap om kristen tro. Ett verktyg för byggandet av det goda kristna samhället. Sedan skulle pingstväckelsen dra de kristnade folket till en levande relation till Gud. Svenska kyrkan står för det opersonliga fostrandet, frikyrkan för relationen.
 
Pethrus ansåg att Svenska kyrkan inte var en riktig kyrka och därför borde pingstvänner kunna vara medlemmar i den. Jag tror att många frikyrkliga resonerar på detta sättet. De vill ha inflytande över Svenska Kyrkan eftersom de anser att det är en viktig instution. En maktfaktor. Ett ansikte utåt för Jesus. Men detta är undermåligt. Svenska kyrkan menar på allvar att det är en verklig kyrka. Frikyrkliga borde respektera detta och inte behandla henne som någon sorts inflytelserik instution. Svenska kyrkan är inte ett medel för att evangelisera Sverige. Det är inte en viktig kulturbärare. Det är en kyrka, respektera det och gå ur om du inte delar hennes ämbets- och dopsyn eller inte har det som primär gudstjänstgemenskap.
 
Många frikyrkliga behandlar inte heller sin egen församling som en riktig kyrka utan mer som en klubb för religiösa upplevelser. Visst duger Klubben för det gråa vardagslivet, men när det behövs en religiös guldkant på tillvaron, när det verkligen gäller, då vill man ha Svenska Kyrkan. Den riktiga kyrkan. De erbjuder inramning och religiös legitimering för alla de viktiga stunderna i livet, begravning och vigsel osv, då duger inte den gamla tråkiga frikyrkan. Min poäng är här alltså att många frikyrkliga misslyckas med att behandla sin egen kyrka som på riktigt. Det blir bara en fritidsklubb men inte god nog för de verkliga tillfällena. Då behövs den riktiga kyrkan.
 
Jag tror att dubbelaslutningar förhindrar människor från att behandla både Svenska kyrkan och sin egen församling som verkliga kyrkor. Det är ett problem. Det är ett stort problem. Det gör att jag inte överlåter mig till något, att jag flyter ovanpå utan att ge mig till något sammanhang. Det gör att jag inte respekterar kyrkan som kyrka. Jag reducerar till instution eller till fritidsklubb.
 
Därför yrkar jag alla dubbelanslutna: "Pick your poison" 
Var med där ni firar gudstjänst. Behandla inte en annan kyrka som något mindre än en kyrka.