Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Kristen tro och våld

Kategori: Kristen tro

Här följer ett kortare mastodontinlägg om kristen tro och våld, i olika former.

Min första fråga denna dag är om en kristen kan delta i krig? Vid första anblicken så verkar frågan underlig, självklart kan de det. Har inte den lutherska staten Sverige bedrivit krig i alla tider? Brukar inte presidenten av Amerikas förenta stater knäppa sina händer och fromt be en bön för trupperna som är stationerade i fjärran land. Jo, visst gör de det. Frågan är om en kristen bör göra det, om en kristen har mandat att gå till krig som en efterföljare till Jesus Kristus. Mitt spontana svar är ett rungande nej.

"Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för en tand. Men jag säger er värj er inte för det onda. Nej, om någon slå dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom...Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er, då blir ni er himmelske faders söner..."
Matt 5:38-39/ 43-45

Jesus instruerar oss alltså att älska våra fiender. För att kunna gå till krig måste man hata sin motståndare, en nidbild måste målas, med svåröverblickliga konsekvenser, av denna så att dödandet blir lättare. Kristna är kallade till att älska sina fiender och inte ens göa motstånd när de "slår till".

När Petrus heroiskt försöker försvara Jesus (genom att hugga av ett öra på en kille, bara en sån sak) så säger Jesus:
"Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer en tolv legioner änglar till min hjälp?"
Matt 26:52-53

Vår Herre övervann inte våld med våld, men vände det onda till någonting gott. Han var inte som härskarna i denna världen som måste använda våld för att skapa fred. Utan han lät sig bli utsatt för våld och förödmjukelse för att stifta fred med hela världen. Om vi vill följa Jesus kan vi då använda våld.
Vad säger då den kristna traditionen? Jo, den kristna kyrkan var pacifistisk fram till ca år 300 (då ett olyckligt äktenskap med den romerska staten skedde) och det har alltid funnits våldsvägrare i den kristna faunan. lite citat:

"Kan det vara lagligt [för en kristen] att bruka svärdet, när Herren har sagt: alla som griper till svärd skall dödas av svärd? Och skall fredens son, för vilken det inte ens passar att vända sig till en domstol, ge sig in i en strid? Och skall han bära ett standar som är en fiende till Kristus?"
Tertullianus, början av 200-talet

"Världen är dränkt i fienders blod. När det gäller en enskild människa anses mord vara ett brott, men det kallas dygd när det begås i stor skala i statens namn."
Cyprianus, ca 246

"De pånyttfödda går inte ut i krig eller inlåter sig i strid. De är fridens barn, som har smitt om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar, och som inte vet av något krig... Eftersom vi skall formas efter Kristi bild, hur kan vi då kämpa mot våra fiender med svärd... Spjut och svärd av järn lämnar vi åt dem som tyvärr anser att människoblod och svinblod har ungefär samma värde."
Menno Simmons, 1539

Nåväl, men Gamla Testamentet är ju fullt av krig, säger nu vän av ordningen. Vän av ordningen har givetvis rätt och det är texter som jag själv brottas med. De kan vara riktigt svårsmälta. Men jag tror att det finns en viss progression i texterna, Gud avslöjsar sig själv lite grann i taget genom historien. Vi får först i Jesus Kristus lära känna honom helt och fullt, verkligen se hans vilja. Se Johannes 1:18, t ex. Dessutom tror jag att de många texter som talar om ett framtida fredsrike, har sin första uppfyllelse i de kistna församlingarna. Mika 4:1-4.

Vad ska kristna göra då? Konstruktiva saker! Istället för att bryta ner, bygg upp! Rädda liv, istället för att ta liv.
Jag förespåkar inte heller anarkism, vi behöver staten för att hålla ordning i en fallen värld. Men de kristna behöver ständigt tjata på denna stat att minimera sitt våldsanvändande

Vad säger våra amishvänner om denna fråga tro, enligt filmen the witness säger de så här:
En annan form av oacceptabelt våld är detta, våldet mot de ofödda. Någonting sånt här kan aldrig accepteras. Aldrig kallas humant. Det kan aldrig vara ett framsteg.