Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Lita aldrig på hästar - förtröstan och icke-våld

Kategori: Kristen tro

Bibeln undervisar oss med all önskvärd tydlighet om att vi inte ska lita på hästar. Hästar är notoriska svikare.
 
Ve dem som drar ner till Egypten efter hjälp!
De som sätter sin lit till hästar, 
förtröstan på stridsvagnars mängd
och den väldiga hopen av vagnskämpar.
Till Israels helige vänder de sig inte,
de söker inte Herrens hjälp.
Jes 31:1
 
I Psalm 20 talar också psalmisten hånfullt om dessa som har ett så stort förtroende för hästar:
 
Andra litar på vagnar och hästar, 
men vi litar på Herrens, vår Guds, namn.
De segnar ner och faller, vi reser oss,
vi håller stånd.
 
De bibliska författarna kände uppenbarligen starkt för frågan. Så vad är det som gör hästarna till sådana fundamentalt dåliga varelser? Vad är det som gör dem sämre än till exempel murmeldjuret?
 
 
Texterna som har citerats här handlar om krig. Hästen var "state of the arc" när det kom till biblisk krigsföring. Om du vill gå ut i krig är det bra med en häst, det lär oss till exempel Rickard III. Israel var omgivet av mäktiga grannar, länder med stridsvagnar och hästar så att det stod dem över öronen. Brutala imperier som kunde mala ner det bräckliga landet under sina hästhovar utan större problem
 
Det är här Biblens bana mot pacifism påbörjas. För det här lilla, illa sammanfogade stamlandet uppmanas inte att förlita sig på hästar. De ska inte skaffa sig en överdådig militär. Istället ska de lita på att Herren kommer att skydda dem och vara den som kämpar, krigar, för dem. Det ska ytterst sätt bara lita på Gud och på det sättet vara annorlunda mot de omkringliggande imperierna. Frestelsen för Israels kungar är dock att förlita sig på något annat än Gud, sina hästar eller på skakiga, men konkreta, politska allianser. Guds svar är radikalt. Var stilla, lita på Gud. Det skär i öronen på alla realpolitiker,
 
Vänd om och var stilla, då kan ni räddas,
genom lugn och tillit vinner ni styrka.
- Men ni ville inte. Ni sade: "Nej, på hästar ska vi flyga fram." 
Jes 30:15
 
När Jesus kommer förändras gamet ytterligare. Han gör det mer radikalt. Han menar att hans lärjungar ska visa sin tillit till Gud genom att ge bort sina ägodelar och lita på att Gud försörjer dem. Han uppmanade sina lärjungar att vända andra kinden till och inte bruka våld. Det går att lita på Gud, på att Gud försörjer och är god.
 
Jesus själv litade på Fadern, han vägrade försvara sig med våld, till ock med när han greps och misshandlades för att han stod upp mot orättvisa och hyckleri. Han litade på att Gud och följde hans väg. Det här har något viktigt att lära oss, att lita på Gud innebär inte att vi kommer få ett enkelt liv (tvärtom!). Det kan snarare leda till misshandel och död. Men vår tro är att Gud kan göra någonting gott till ock med ur det hemskaste och meningslösaste när vi väljer att inte fördjupa våldets spiral. Det kan faktiskt vara dessa saker som räddar världen. Det lär oss vår tro på Jesus.
 
Men om ni står ut med att misshandlas när ni gjort rätt, då är det stort i Guds ögon. Det är vad ni kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.
1 Petr 2:20-23
 
Går det här? Kan man lita så på Gud att man avsvärjer sig att försvara sig själv? Kan det vara en kraft till förändring?
 
Du kan inte lita på två försvare, antingen kommer du hålla fast vid den ena och förkasta den andra eller älska den ene och inte bry dig om den andre. Du kan inte lita på både Gud och hästar [stridsvagnar/tillhyggen/aggresivitet].