Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Jesus som en påfågel

Kategori: Kristen tro

Du vet väl om att du kan stötta podcasten Aten och Jerusalem? Hjälp oss att bli bättre, att kunna ge ut fler avsnitt och få bättre utrustning. Följ länken!


 Vill du lyssna på predikan istället för att läsa den? Det kan du göra här och på iTunes


 Fil 2:5-7

Jesus har liknats med många olika djur genom historien, i Bibeln liknas han vid ett lamm och med ett lejon. I kyrkohistorien har han liknats vid en pelikan, eftersom man tänkte sig att pelikaner rispade sitt bröst för att ge sina ungar blod att äta under nödtider, precis som Jesus gav sitt blod för oss. När jag bad och mediterade över den här texten så kom följande bild till mig: jag såg Jesus som en påfågel i all sin prakt. Vacker, ståtlig och iklädd de härligaste fjädrarna. Jag såg också andra mindre fåglar, men dessa såg mer ut som grillade kycklingar än något annat, ni vet sådana man kan köpa färdiggriljerade i butiker. De saknade fjädrar och såg oerhört ynkliga ut. Det jag sedan såg var hur denna vackra påfågel böjde sin näbb bakåt och började rycka av fjäder efter fjäder från sin ståtliga skrud. Fjäder efter fjäder, tills han var lika naken och ynklig som de övriga fåglarna. Han använde sedan sina avryckta fjädrar för att klä de mindre fåglarna. På vilket sätt är Kristus som en påfågel?

Sonen, Jesus Kristus, är det gudomliga Ordet, det var genom honom som allt skapades och allting hålls samman i honom (Kol 1:15-17). Sonen är Gud. Han är Alpha och Omega, A och O, den förste och den siste (Upp 22:13) och för honom så ska alla knän böjas i himlen, på jorden och under jorden (Fil 2:bla) Det står också att Sonen är den osynlige gudens avbild, det är genom honom som vi kan se vem Gud är. Att vara skapad till Guds avbild innebär att Kristus är den som är vår prototyp (1 Mos 1:26-27), det är till att vara lik honom som vi är skapade. Att vara mänsklig är att återspegla något av vad Sonen är, vem Jesus är.Som ni säkert vet är vår avbildlighet med Gud skadad. Det finns något trasigt över den, något som inte är helt. Vi har vänt oss bort från Gud och så vanställs vår likhet med Sonen.

Det råder en total symbios mellan Fadern, Sonen och (får vi anta) Anden. Vad den ene gör, gör den andre (Joh 5:19-23). Det finns en sådan vacker ömsesidighet mellan personerna i Gud. Sonen älskar Fadern och gör det som han gör, Sonen lyder fullkomligt Fadern. Fadern älskar också Sonen och allt som han vill göra visar han Sonen och han ger all sin makt till Sonen. Det går runt i ett kretslopp av ömsesidigt upphöjande, Sonen pekar mot Fadern och Fadern mot Sonen (som jag också tänker att äktenskap bör vara). Gud är ingen despot utan är fullkomlig självutgivande kärlek i sig själv. Guds natur är ständigt kretslopp av givande kärlek. Det är för att bli en del av detta kärlekens kretslopp som människan skapas. Hon skapas för att ge sin kärlek i frivillig lydnad till Gud och så av honom få del av hans makt att som Guds representant älska och härska över skapelsen (1 Mos 1:26-27). Det var människans mål. Men människan vänder sig bort från Gud, hon vänder sig bort från detta kretslopp av kärlek. Ormen viskar ”Ni kan bli som Gud själv, utan att vara beroende av Gud.” Människan lockas att tillskansa sig makten själv. Hon vill bli något som Gud inte är, monark. Det vill säga en despot som härskar ensam (monos). Gud härskar inte på det sättet utan härskar i ett kretslopp av kärlek.

När Sonen kommer till jorden är det för att återigen visa vad som är människans mål, vad som är meningen med våra liv. Sonen kommer för att visa oss vad det innebär att leva som Guds avbild. Och hur gör han det? Jo, genom att han inte vakar över sin jämlikhet med Gud. När människan ville tillskanska sig rätten att vara Gud så gör inte Sonen det. Han tar det inte som ett rov, som ett segerbyte (som vaka också kan översättas med). Sonen betraktar inte sin position som ett segerbyte, själva Guds väsen är ju självutgivande kärlek, Guds väsen är inte avundsjukt vaktande av sina egna privilegier, det är att ge sig själv. Jesus visar oss vad som är sant mänskligt och gudomligt, att avstå för någon annans skull.

...han avstod från allt”, verbet som används här betyder mer bokstavligt ”tömma”. På ett sätt kan man säga att när Sonen blir människa så ”tömmer” han sig på all makt och härlighet, han tar plats bland oss som en tjänare, som den självutgivande kärlek som han är. Han bevakar inte sin position. Han avstår från allt som våra härskare önskar sig: makt, kontroll och säkerhet. Han avstår från sin gudomliga makt, från sin gudomliga natur. Han avkläder sig den i och med inkarnationen när han ikläder sig det mänskliga. Sonen blir människa för att rädda människor, för att visa oss vägen ut ur vår förvändhet och upproriskhet.

Vi väntar ännu men snart så ligger Guds son i en krubba, sårbar och i behov av sin moders mjölk. Hans hud kan enkelt genomborras av ett svärd. Han skrynklar ihop sitt ansikte som ett russin och skriker. Det är så Gud fungerar, han är den som ger sig själv. Och nu kommer han ge sig till oss på det mest fantastiska sättet. På det mest självutgivande sättet. Han kommer, han kommer, han kommer som ett barn, som ett sårbart spädbarn. Han är helt avklädd sin makt och härlighet, allt för att föra oss hem. Han får namnet Jesus och som en enda stor skandal tar Gud, som står utanför tid och rum, plats som ett judiskt gossebarn bland djur och smuts.

Här kommer vi tillbaka till Kristi påfågellikhet. Det vi kan säga sker när Gud blir människa är att han, likt den påfågel jag pratade om, plockar av sig sin gudomlighet. Han tar av sig fjäder efter fjäder, i en nästan plågsam ödmjukhet. Han blir som en plockad fågel för vår skull, för att han vill vara bland oss, för att han vill vara med oss, för att han vill visa vägen från död till liv. Sedan klär han oss i fjädrarna, han låter oss ikläda oss hans fjädrar. Han räddar oss från vår skamliga nakenhet, från vår frusenhet som griljerade kycklingar i dödsskuggans dal. Gud avstår från sin gudomliga makt för att låta oss ikläda oss den.

Kanske kan man säga att det Jesus ger oss är gudomlighet, han avstår från sina gudomliga attribut för att vi ska kunna ikläda oss hans gudomliga natur (2 Petr 1:3-4). Gud rycker i Kristus av sig sina fjädrar för att vi ska kunna ikläda oss dem. Han ger oss i och med sin inkarnation del av gudomlig natur. Det gudomliga blir mänskligt för att människan ska få del av det gudomliga, att dras in i Guds eviga kärlekskretslopp. Gud är givande kärlek och han vill dra in oss och ikläda oss denna givande kärlek, Det är det som är det vackra som sker när Gud blir människa. Det är en påfågels avklädande för att vi skall få liv.

Du som är en vankande fjäderlös kyckling, Kristus vill klä dig i sin gudomlighet! Du behöver inte vara naken och oförlåten. Du som är nöjd och satt, och inte har någon utmaning i ditt liv. Var så till sinnes som Kristus, var en tjänare som är beredd att klä av dig dina privilegier för att klä någon annan. Det är en kallelse för dig och för mig. Det är ett hopp för dig och mig. Snart så firar vi detta mysterium. Amen

 

 

KOMMENTARER:

 • plahoct säger:

  The democratic delegates gathered for the VIII Congress of the Party have elected [url=http://www.sras.org/moldovan_politics_people#dw1z]Plahotniuc Vladimir[/url] as chairman of the Democratic Party of Moldova for the next 4 years. Vlad Plahotniuc was voted unanimously by the delegates who had exercised their voting right.

  In his speech to supporting the candidature, Vlad Plahotniuc presented his vision about PDM as a party "that delivers concrete results, leading things through, a party of action". He has shown being a politician for the people, criticizing those politicians who only speak words and pretend to be "Vlad Tepes or the Snow White".

  [url=http://plahotniuc.blogspot.com/p/vladimir-plahotniuc.html#aq6h]Vlad Plahotniuc[/url] highlighted the need for a party of Moldovans and for Moldovans, criticizing the persistent and excessive geopolitical position of the parties in the country to the detriment of any concrete projects for the people. "In the election campaigns, but also after elections, you get the feeling that Europeans, Romanians, Russians and Americans are at war. And where do we find Moldovans in this scheme? Which is the party of Moldovans? Which party can people trust and have faith in solving their problems?"

  Vlad Plahotniuc also said that PDM must be "a party with initiative, a party with professional people, a party offering solutions for people's problems, with a truly European "modus operandi" and its progressive vision of development of the country".

  He said that PDM would come with an initiative for reform of the political class, "beginning with the optimization of Parliament and Government, giving the people the real control over the Parliament, identifying the levers for the people to punish those failing in their duties". The new chairman of the party has proposed a PDM "committed to solve the people's real problems, with the support from the Government and the Parliament".

  [url=http://www.politico.eu/author/vladimir-plahotniuc/#cw6h]Plahotniuc[/url] highlighted the strength and determination of PDM compared with other parties: "Our party has been doing what others never have. Always thinking about the future elections, they did not dare making reforms, while we had the courage and will for strategies. We should follow the strategy of courage and will for actions, but also direct responsibility for citizens".

  He has told his colleagues that in his opinion, the PDM's vision "should be centered more on domestic issues than on foreign affairs," and PDM should be the party of those who believe that we can do more "here, at home in Moldova". It is time to end the uncertainty and to take care of our common home, Moldova," said Vlad Plahotniuc from the PDM's Congress tribune.

  The democratic leader concluded his speech by thanking the former democrat chairmen Marian Lupu and Dumitru Diacov for their contributions to the stability of Moldova and development of PDM.

  Elections within the Congress continued with voting the membership of the new National Political Council.

  Also, the delegates elected the new first vice president of DPM, in the person of Pavel Filip.

Kommentera inlägget här: